ასოციაციის წევრები

შეღავათები ასოციაციის წევრი ფერმერებისთვის შპს „კარტლის აგროსისტემებთან“ გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად. დაგროვებითი ბარათი 10%-იანი ფასდაკლების პირობით ასოციაციის წევრთათვის, ხოლო კომპანიაში 100 000 ლარის გახარჯვის შემთხვევაში, 15%. (სხვა შემთხვევაში 10%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება მხოლოდ 50 000 ლარის პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში)

კაკლოვანი კულტურების ესპანელი სპეციალისტების სწავლება სოფელ ნიჩბისში კომპანია „ჯი ინვესტმენტ კორპ“-ის ნუშის ბაღებში. „აგრონომ კონსულტანტის“ სასწავლო კურსის მსმენელები ესპანელი აგრონომების მასტერკლასს დაესწრნენ