ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის 2021-2023 წლების განვითარების სტრატეგია

ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის 2021-2023 წლების განვითარების სტრატეგია

დოკუმენტი მომზადდა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სოფლის მეურნეობის პროგრამის მხარდაჭერით