ასოციაციაში გაწევრიანება

„ნუშის და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაცია”-ის წევრობის განაცხადი https://forms.gle/nmvrn9PR9C68tNTQ9